Skip to main content

Nivå 1 BAS

(Upp till 500 000 kr)
  • Tillgång till en personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare.
  • Möjlighet att samla tillgångarna och få råd om samtliga samlade tillgångar.
  • Inloggningstjänst där man ser samlade tillgångar – försäkringar och depåer via Global Invests CRM.
  • Global Invests analys och utvärdering av investeringsprodukter och försäkring (Globalguiden).
  • Tillhandahållande av ISK eller depå.
  • Skräddarsydda portföljer.
  • Specialanalyser kring vissa produkter tillsammans med råd.
  • Viss deklarationshjälp.
  • Kvalitetssäkrat kontaktnätverk av jurister och skattekonsulter.
  • Globalbrev, halvårsvis.

Kontakta oss om du vill veta mer