Skip to main content

Nivå 2 KUND

(0,5 – 2 miljoner kr)
 • Tillgång till en personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare.
 • Möjlighet att samla tillgångarna och få råd om samtliga samlade tillgångar.
 • Inloggningstjänst där man ser samlade tillgångar – försäkringar och depåer via Global Invests CRM.
 • Global Invests analys och utvärdering av investeringsprodukter och försäkring (Globalguiden).
 • Tillhandahållande av ISK eller depå.
 • Skräddarsydda portföljer.
 • Specialanalyser kring vissa produkter tillsammans med råd.
 • Viss deklarationshjälp.
 • Kvalitetssäkrat kontaktnätverk av jurister och skattekonsulter.
 • Ett till två personliga besök per år med personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare.
 • Inbjudan till storseminarium (ett per år).
 • Globalbrev, halvårsvis.

Kontakta oss om du vill veta mer