Global Invest erbjuder

Strukturerade produkter

Vi på Global Invest förmedlar strukturerade produkter. Det är ett samlingsbegrepp för en mängd olika typer av sammansatta finansiella instrument. Vanligen är strukturerade produkter en kombination av indexobligationer och aktieindexobligationer, men de kan även bestå av aktier, optioner och terminer.

Placeringsformen kännetecknas av att den kombinerar möjligheten att erhålla aktierelaterad avkastning samtidigt som det nominellt investerade kapitalet i de flesta fall återbetalas på förfallodagen.

Hör av dig så berättar vi gärna mer!

SPIS - Strukturerade Placeringar I Sverige

Global Img1602
Global Img1603
Global Img1604
December