Skip to main content

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter - prisbelönta placeringar för alla marknadsklimat från en av Europas ledande arrangörer

Garantum har sedan länge axlat rollen som Nordens främsta specialist och arrangör av strukturerade produkter. Idag är Garantum även en av Europas ledande arrangörer. Genom åren har mer än 4 000 placeringslösningar utarbetats, med unika risk- och avkastningsprofiler - allt för att möta kundernas olika behov. Ett arbete som även har belönats med många priser från olika branschorganisationer. Priser i alla ära - viktigast för oss på Global Invest och Garantum är i slutändan att våra kunder är nöjda.

Strukturerade produkter är utformade för att komplettera din portfölj med avkastningsprofiler som kan skapa avkastning även när dina traditionella placeringar står still eller till och med tappar i värde, på grund av marknadens rörelser. De ger dig också möjlighet att nå marknader och tillgångsslag som normalt ligger utanför de flesta investerares räckhåll.

Idag är strukturerade produkter en renodlad premiumprodukt och en del av vårt kompletta kunderbjudande. De är dessutom inte tillgängliga för alla och det är endast via en kvalificerad rådgivare som du kan få tillgång till denna placeringstyp. Om du inte är kund hos oss idag och saknar denna del i din portfölj så har du kanske inte fått en tillräckligt komplett rådgivning. Du är välkommen att kontakta oss så ska vi berätta mer om individanpassad rådgivning på riktigt.

Så investerar du i strukturerade produkter hos oss
Utifrån dina behov och preferenser som vi går igenom i vår rådgivning, jämför vi olika strukturerade produkter, avkastningsprofiler, marknadsexponeringar, risk-/skyddsnivåer, emittenter, avgifter och möjlighet till avkastning. Från vår och Garantums hemsida loggar du enkelt in med BankID där du sedan kan följa utvecklingen och få en tydlig och överskådlig bild av hela din portfölj i inloggat läge. 

Överblick av underliggande aktieexponering
Med hjälp av funktionen "Underliggande exponering" i din depåinloggning hos Garantum får du och din rådgivare en unik överblick av hur stor din exponering är mot enskilda aktier och index i dina strukturerade produkter. Tillsammans har vi med andra ord full kontroll över alla exponeringar i hela din portfölj, vilket gör att risken kan övervakas på bästa sätt. 

Läs mer om underliggande exponering på garanum.se 

 

finance 4858797 192011s

 Läs mer om strukturerade produkter på garantum.se 

Hör av dig så berättar vi mer! 


Tveka inte att kontakta oss!
Vi berättar gärna hur vi kan hjälpa dig med finansiell rådgivning kring sparande, placering och försäkring.
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!

"Finansiell rådgivning handlar inte i första hand om produkter utan om varje persons unika situation."

Välkommen att kontakta oss!