Skip to main content

Vår organisation

 

Garantum Wealth Management GI AB
Stora Torget 3, 1 tr
582 19 Linköping
Organisationsnummer: 556706-5569

 

Styrelseledamöter:

Roine Boman, ordförande, född 1968
Grundare och delägare i Global Invest
Investeringsrådgivare, försäkringsdistributör, SwedSec- och Insuresec-licensierad         
Antal år i branschen: 26 år
Antal styrelseuppdrag: 3

Jonas Juhlin, ledamot,
född 1969
Delägare i Global Invest
Investeringsrådgivare, försäkringsdistributör, SwedSec- och Insuresec-licensierad
Antal år i branschen: 28 år
Antal styrelseuppdrag: 2

Patrick Bejerskog, ledamot, född 1970
Medgrundare och delägare i Garantum Invest AB
Antal år i branschen: 24 år
Antal styrelseuppdrag: 4

Thomas Bratt, ledamot, född 1976
Medgrundare och delägare i Garantum Invest AB
Antal år i branschen: 22 år
Antal styrelseuppdrag: 5

Kunskap, erfarenhet och mångfald

Styrelsens ledamöter har tillsammans en omfattande erfarenhet från näringslivet och den finansiella sektorn. Ledamöterna är väl förtrogna med den verksamhet som Garantum Wealth Management GI AB bedriver och har god förståelse för bolagets verksamhet och de risker som verksamheten exponeras för. Samtliga ledamöter har ledningsprövats och godkänts av Finansinspektionen.

Vid tillsättande av styrelseledamot ska bolagets mångfaldspolicy beaktas som syftar till att tillvarata olika erfarenheter och kompetenser för att nå en ändamålsenlig och samlad kompetens och erfarenhet för den verksamhet Garantum Wealth Management GI AB bedriver. Styrelseledamöter i Garantum Wealth Management GI AB ska inte ha fler styrelseuppdrag än att de hinner lägga ner den tid som krävs för styrelsearbetet i bolaget.

Verkställande direktör

Verkställande direktör ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer. Den verkställande direktörens ansvarsområden följer av vd-instruktion som beslutats av styrelsen. Verkställande direktör har ledningsprövats och godkänts av Finansinspektionen.

 

"Hos oss får du alltid en personlig rådgivare med assistent som värnar om dina intressen och som löpande följer upp dina placeringar, försäkringar och ditt sparande."