• Globalinvest2

Affärsidé

Vi är en aktör på den finansiella marknaden som med stort engagemang hjälper våra kunder med rådgivning kring sparande och placeringar. Med kunden i centrum och med kontinuerlig uppföljning är vårt mål att bygga långsiktiga kundrelationer.