• Globalinvest2

    Rådgivning i alla marknadslägen

Om Global Invest

Global Invest är en engagerad aktör på marknaden som hjälper privatpersoner, företag och stiftelser med finansiell rådgivning. Vi eftersträvar alltid långsiktiga och nära kundrelationer med ömsesidigt förtroende. Som kund hos oss på Global Invest får du en personlig rådgivare som bevakar dina intressen och ger löpande råd och rekommendationer utifrån just din finansiella situation. Global Invest är idag en del av sparkoncernen Garantum

Idag är vi ca 40 medarbetare och vårt huvudkontor ligger i Linköping, där vi en gång startade upp vår verksamhet. Vi finns på flera orter runt om i Sverige. Du hittar vår kontaktkarta här

Våra rådgivare är certifierade finansiella rådgivare och uppfyller därmed kunskapskraven i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd avseende finansiell rådgivning till konsumenter.

 

 calculator 1680905 1920