Global Invest Tillsyn

Historik

Global Invest grundades av Roine Boman och Micael Gustavsson år 2000 i Linköping.

Vi har med åren expanderat och öppnat nya kontor på flera orter runt om i Sverige. Idag finns vi representerade i 11 städer inklusive våra besökskontor.

År 2006 blev Global Invest ett värdepappersbolag och år 2018 blev bolaget anknutet ombud till Garantum Partner AB vilket innebär att vi tillsammans med våra tillstånd för försäkringsdistribution inklusive sidotillstånd och Garantum Partners tillstånd för investeringsrådgivning kan ge finanisella råd och står under Finansinspektionens tillsyn. 

Global Img1602
Global Img1603
Global Img1604
Winter