Ansvarsförsäkring

Global Invest har ansvarsförsäkring för försäkringsdistribution hos AIG Europe Limited. Ansvarsförsäkringen för försäkringsdistribution uppfyller kraven på ersättningsbelopp som ställs enligt lag. Den högsta ersättningen som kan betalas ut för en skada vid försäkringsdistribution är 1 250 618 euro och den högsta ersättningen som kan betalas ut för ett år är 5 002 742 euro.

AIG Europé Limited, Box 3506, 103 69  Stockholm, tfn 08-506 920 00, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust som du anser att Garantum Partner har vållat, har du möjlighet att rikta krav direkt mot Zurich Incurance pls. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta Garantum Partner om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller förmedling av värdepapper är fem (5) miljoner kronor och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under rullande försäkringsperiod (1 år men inte nödvändigtvis ett kalenderår) är 25 miljoner kronor. Skador utöver dessa belopp ska täcks direkt av Garantum Partner. Zurich Insurance plc, Box 5069, 102 42 Stockholm, telefon 08-579 330 00, fax 08-579 331 20.

Global Img1602
Global Img1603
Global Img1604
Winter