Skip to main content

Nivå 5 PREMIUM

 (+ 10 miljoner kr)
 • Tillgång till ett personligt rådgivningsteam.
 • Antal rådgivningsmöten per år efter överenskommelse mellan kund och personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare.
 • Möjlighet att samla tillgångarna och få råd om samtliga samlade tillgångar.
 • Inloggningstjänst där man ser samlade tillgångar – försäkringar och depåer via Global Invests CRM.
 • Global Invests analys och utvärdering av investeringsprodukter och försäkring (Globalguiden).
 • Tillhandahållande av ISK eller depå.
 • Skräddarsydda portföljer.
 • Specialanalyser kring vissa produkter tillsammans med råd.
 • Viss deklarationshjälp.
 • Kvalitetssäkrat kontaktnätverk av jurister och skattekonsulter.
 • 2 timmar per år av kostnadsfri juridisk rådgivning eller skatterådgivning av expert.
 • Inbjudan till specifika seminarier baserat på kund.
 • Inbjudan till storseminarium (ett per år).
 • Inbjudan till VIP-aktiviteter.
 • Inbjudan till marknadsfördjupningar.
 • Marknadsbrev, kvartalsvis.
 • Möjlighet att få marknadsbrev - veckovis.
 • Globalbrev, halvårsvis.
 • Tillgång till investerarresor.

Kontakta oss om du vill veta mer